RB 1_2019 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H