RB 19_2019 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r.