RB 18_2022 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I.