RB 18_2018 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.