RB 17_2020 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi