RB 14_2022 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r