RB 14_2020 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.