RB 10_2022 Nowa deklaracja znaczącego akcjonariusza w związku z emisją akcji serii D