RB 10_2019 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości