Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023r.