RAPORT ROCZNY 2022 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu