RAPORT ROCZNY 2022 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca zgodności sprawozdań