RAPORT ROCZNY 2021 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora