RAPORT ROCZNY 2021 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca zgodności Sprawozdań