RAPORT ROCZNY 2021 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej