RAPORT ROCZNY 2020 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora