RAPORT ROCZNY 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu