RAPORT ROCZNY 2020 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca zgodności Sprawozdań skonsolidowane