RAPORT ROCZNY 2020 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe i Informacja Dodatkowa