RAPORT ROCZNY 2020 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej skonsolidowane