RAPORT ROCZNY 2019 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora