RAPORT ROCZNY 2019 Sprawozdanie Zarządu z działalności