RAPORT ROCZNY 2019 Raport z badania Audytora skonsolidowane