RAPORT ROCZNY 2019 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu