RAPORT ROCZNY 2019 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca zgodności Sprawozdań