RAPORT ROCZNY 2019 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe i Informacja Dodatkowa