RAPORT ROCZNY 2019 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej