RAPORT ROCZNY 2018 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu