RAPORT ROCZNY 2018 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności