RAPORT ROCZNY 2018 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej