RAPORT ROCZNY 2017 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe i Informacja Dodatkowa