RAPORT ROCZNY 2017 Informacja dotycząca stanowiska wobec zastrzeżeń biegłego skonsolidowane