RAPORT ROCZNY 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego