RAPORT ROCZNY 2016 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności