RAPORT ROCZNY 2016 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe i Informacja Dodatkowa