RAPORT ROCZNY 2016 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej