RAPORT ROCZNY 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego