RAPORT ROCZNY 2015 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności