RAPORT ROCZNY 2015 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe i Informacja Dodatkowa