RAPORT ROCZNY 2015 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej