RAPORT ROCZNY 2015 Dodatkowe Inforamcje i Objaśnienia Do Sprawozdania Finansowego