RAPORT ROCZNY 2014 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności