RAPORT ROCZNY 2014 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe i Informacja Dodatkowa