RAPORT ROCZNY 2014 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej