RAPORT ROCZNY 2014 Dodatkowe Inforamcje i Objaśnienia Do Sprawozdania Finansowego