RAPORT ROCZNY 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego