RAPORT ROCZNY 2013 Raport Audytora z badania Jednostkowego Sprawozdania