RAPORT ROCZNY 2013 Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności