RAPORT ROCZNY 2013 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe i Informacja Dodatkowa