RAPORT ROCZNY 2013 Dodatkowe Inforamcje i Objaśnienia Do Sprawozdania Finansowego